historiek bestuursleden statuten lidmaatschap links contact

Tweemaal per jaar ontvangen de leden van de MGOG een tijdschrift (Handelingen van de MGOG), en regelmatig publiceert de MGOG een monografie (Verhandelingen).

Beide reeksen publiceren recent onderzoek over de geschiedenis, kunst- en architectuurgeschiedenis, archeologie en oudheidkunde van Gent. In die zin vormen Handelingen en Verhandelingen een brugfunctie tussen academisch onderzoek, de Gentse erfgoedsector en het grote publiek.

 

Behalve het meest recente nummer zijn de Handelingen online beschikbaar op de website van de Gentse universiteitsbibliotheek. Op onze site vindt u ook de inhoudstafels van alle nummers.

 

De artikels van de Handelingen (ISSN 0774-286X) zijn onderworpen aan peer-review. Dat betekent dat de MGOG het artikel pas publiceert nadat het beoordeeld werd door twee experten uit het vakgebied(en) waarover het artikel handelt. Meer informatie over de peer-review vindt u hier. Aangezien experten de artikels ter publicatie beoordelen, zijn de artikels van de Handelingen opgenomen in het Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand voor de Sociale en Humane Wetenschappen (hier te consulteren).

 

A_testmap/cover2010.jpg


De Handelingen verschijnen sinds 1894, maar in 1944 startte de MGOG een nieuwe nummering (de zogenaamde 'Nieuwe Reeks'), die tot op heden loopt. In het menu links vindt u een link naar de pagina met de inhoudstafels van deze Nieuwe Reeks. De Handelingen kunnen apart besteld worden. Leden van de MGOG krijgen een korting van 30 % op de aangegeven prijs (de Handelingen kosten 20 euro per jaargang).

 

In de vooroorlogse periode verscheen bovendien ook een maandelijks (of meermaandelijks) 'Bulletijn der Maatschappij van geschied- en oudheidkunde te Gent'. Het document dat hier te downloaden is, bevat een index van alle vooroorlogse publicaties (Handelingen, Oude Reeks, nrs. I-XVII; Bulletijn, nrs. I-XLVII). Ook dit 'Bulletijn' is via deze link online te consulteren.

Sinds 1969 publiceert de MGOG in de Handelingen een bibliografie van de geschiedenis van Gent. Vanaf 2010 gebeurt dat enkel elektronisch. Een overzicht van de reeds gepubliceerde bibliografieën vindt u hier.

   Publicaties  
  handelingen  
  verhandelingen  
  monografieŽn  
  redactieregels  
  inhoudstafel HMGOG  
  Activiteiten  
  voor leden van de MGOG  
  Fonds  
  voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent  
  Oproep Prijs van het Gentse Historische Onderzoek  
  Bibliografie  
  van de geschiedenis van gent  
  Nieuws  
  over evenementen, prijzen, publicaties...