historiek bestuursleden statuten lidmaatschap links contact

Hieronder vindt u de inhoudstafels van de Nieuwe Reeks van de HMGOG (1944-...). Behalve het meest recente nummer zijn de Handelingen online raadpleegbaar op de website van de Gentse universiteitsbibliotheek.


Handelingen N.R. - I - 1944
DE KEYZER P. - De Kunsthistoriografie van Gent sedert 1914 - 7.
GIJSSELING M. - Etymologie van Gent - 39.
DE LAET S. J. - Enkele recente Studies over het Metaaltijdperk in West-Europa - 55.
VOET L. - Over de Stichting en de vroegste Geschiedenis der Sint-Pieters en Sint-Baafsabdijen te Gent - 81.
DHONDT J. - De Graven van Gent, door - 127.
ROGGHE P. - Het Gentsche Stadsbestuur van 1302 tot 1345 - 135.
VERHE-VERKEIN H. - De nieuwe Nijverheden te Gent - 205.
CORRIJN F. - Het Schippersambacht te Gent - 165.
 
Handelingen N.R. - II, 1 en 2  - 1945
Vanden GHEYN G. - L'odyssée de l'Agneau Mystique pendant la guerre de 1940 - 5.
Vande WALLE A. L. J.  - Historisch en archaeologisch onderzoek van het portus Eename. - 37.
De Van Eyck-dagen 1945, 30 December en 6 November, te Gent. - .
 
Handelingen N.R. - III - 1948
Van WERVEKE H. - De Gentse Vleeshouwers onder het Oud Re­gime  - 3
ROOSENS H. - Inleiding tot een methodisch Onderzoek der Merovingische Begraafplaatsen - 69.
DHONDT J. - Woelingen te Gent in 1848  - 33.
GIJSSELING M. - Deusone in regione Francorum .  - 88.
VAN DE VEEGAETE A. - Lieven van Pottelsberghe. Een Gents maecenas uit het begin der XVIe eeuw.  - 93.
TAVERNIER R. - De jongste geologische geschiedenis der Vlaamse Kustvlakte - 107.
DHONDT J., DE: LAET S. J. HOMBERT P. - La fin de la domination romaine et les débuts de la colonisation franque en Belgique.  - 116.
HOMBERT P. - Het Merowingisch grafveld van Zemmerzake  - 122.
KOCH A. C. F. - Wanneer kwam het vorstendom Vlaanderen tot stand? - 131.
Van ACKER G. - Placita generalia en soevereine waarheden in Vlaanderen - 142.
DENECKERE M. - Verfransing te Gent (1750-1800). - 165.
 
Handelingen N.R. - IV, 1 - 1949
VERBRUGGEN J. F. - De gentse Minderbroeder der Annales Gandenses en de Krijgskunst in de periode 1302-1304.  - 3- 19.
RENSOK G. - De actie van Frederik Perrenot, Heer van Champagney, tegen Willem van Oranje in de Gevangenis te Gent. - 20- 41.
DENECKERE M. - Verfransing te Gent (1793-1814).  - 42- 73.
VAN BOGAERT E. R. C. - De Internationale Stedelijke Arbitrages in de Middeleeuwen. - 74- 85.
DE SMIT, Prof. dr. F. en VAN DE WEERD, Prof. dr. H.  - Verslag over de ontdekking van drie abtsgraven tijdens de opgravingen in de abdijkerk van de voormalige Sint-Baafsabdij te Gent. 86- 96.
BUNTINX J.  - Jeroom du Quesnoy en het praalgraf van Bisschop Triest in de Sint-Baafskathedraal te Gent. - 97-111.
PAUWELS H.  - De bouwmeester van de Corps de Garde op de Kouter te Gent. - 112-119.

Handelingen N.R. - IV, 2 - 1950
DHONDT J. & VAN DE WALLE A. - La trouvaille de monnaies carolingiennes de Zelzate.  - 3-21.
ROGGHE P - De Samenstelling der Gentse Schepenbanken in de 2e helft der 14e eeuw.  - 22-31.
VERSYP J. - Gentse Bestiaria uit de 15e eeuw.  - 32-40.
MARIEN M.-E.  - Les bracelets à grandes oreillettes en Belgique à l'âge du bronze final. - 41-77.
CRAEYBECKX J. - De Staten van Vlaanderen en de gewestelijke Financiën in de 16e eeuw. - 78-119.
 
Handelingen N.R. - V - 1951
KOCH A.F.C. - De rechterlijke organisatie van het graafschap Vlaanderen tot in de 13de eeuw - 1-213.
MARIËN R. - Coup d'oeil sur l'étude de l'age du bronze en Belgique - 214-224.
SABBE J. - De vijandelijkheden tussen de Avesnes en de Dampierres in Zeeland, Holland en Utrecht van 1303 tot 1305 - 225-3031305 - 225-303.
DEMUYNCK R.  - De Gentse oorlog (1379-1385). Oorzaken en karakter - 304-318.
 
Handelingen N.R. - VI - 1952
VAN DEN GHEYN Mgr - Vijftig jaar voorzitter van de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent - 3-15.
DE LAET S. J. - België in de praehistorische tijd - 17- 19.
NOWE H. - Het streven van Gent naar de Zee (XIII-XIXe eeuw)  - 21- 41.
GYSSELING M. - Inventaris van het archief aan de Sint-Jacobskerk te Gent - 43-130.
DENECKERE M. - Histoire de la Langue Française dans les Flandres (1770-1823) - Tome I : La fin de l'ancien Régime - 131-254.
 
Handelingen N.R. - VII - 1953
VERHULST A. - Over de stichting en de vroegste geschiedenis van de Sint-Pieters- en de Sint-Baafsabdijen te Gent - 3- 53.
NOTERDAEME, E.H. J. - Boudewijn 1, graaf van Vlaanderen - 55- 63.
VAN ES J. - Enkele kritische opmerkingen bij Blommaert's Genealogie der Gentse Burggraven - 65- 67.
DENECKERE M. - Histoire de la Langue Française dans les Flandres (1770-1823) - Tome II: L'époque Française  - 69-219.
 
Handelingen N.R. - VIII - 1954
DE LAET S. J. - Opgraving van twee grafheuvels te Postel (gemeente Mol, provincie Antwerpen)  - 3-29.
NOTERDAEME, E.H. J. - De graven van Vlaanderen en hun domeinen rond Brugge  - 31-39.
DENECKERE M. - Histoire de la Langue Française dans les Flandres (1770-1823). - Tome III : L'époque Hollandaise  - 39-123.
 
Handelingen N.R. - IX - 1955
In Memoriam Mgr. G. VAN DEN GHEYN  - 3 -
NENQUIN J.A.E - Zoutontginning in de praehistorie  - 4.
VAN WERVEKE H - De Gentse Sint-Niklaasparochie in 1681  - 17.
DEPREZ P. - Het bevolkingscijfer van de Heerlijkheid Nevele gedurende de 16e, 17e en 18e eeuwen  - 49.
 
Handelingen N. R - X - 1956
GYSSELING M. - Inventaris van het Archief van 's-Heiligs-Kerstkerk te Gent  - 1.
NOTERDAEME, E.H. J. - Het Oosthof te Snellegem  - 49.
WINNEPENNINCKX J., pr - Rond het graven van de Coupure te Gent  - 115.
DEPREZ P. - Uitbatingen en grondbezit in Meigem (1571-1787). Een methodologisch artikel.  - 153.
 
Handelingen N.R. - XI - 1957
DHONDT J. - De vroege Topografie van Brugge  - 3.
VERHULST A. - De vroegste geschiedenis van het Sint-Maartenskapittel en het ontstaan van de stad Ieper  - 31.
NOTERDAEME J. - De fiscus Snellegem en de vroegste kerstening in het westen van Brugge  - 49.
DE VOS A. - De strijd tegen de vrijbuiters binnen de kasseirij van de Oudburg (1584-1609)  - 131(1584-1609)  - 131.
DEPREZ P. - Het Gentse bevolkingscijfer in de tweede helft van de achttiende eeuw  - 177.
KRUITHOF J. - De sociale samenstelling van de bevolking te Antwerpen, Brussel, Gent en Luik in 1846-47  - 197.
VAN ACKER G. - Mededeling uit het handschriftenkabinet van de Rijksuniversiteit te Gent  - 237.
 
Handelingen N.R. - XII - 1958
AMERYCKX J. en VERHULST A. - Enkele historisch-geografische problemen in verband met de oudste geschiedenis van de Vlaamse kustvlakte  - 3.
NENQUIN J. - Een Baardman uit de Noordzee  - 27.
DE VOS A. - De middeleeuwse loop van de Durme en haar bijrivier de Poeke  - 31.
NOTERDAEME J. - Bij het Maerlant-probleem  - 47.
CEYSSENS L. - Correspondances de deux Jansénistes belges à Madrid (1649-1653)  - 61(1649-1653)  - 61.
PREVENIER W. - Representatief karakter van de Vlaamse parlementen der XIVe eeuw  - 101.
 
Handelingen N.R. - XIII - 1959
VERHULST A. - Twee oorkonden van Filips van de Elzas voor hel Leprozenhuis, bevattende nieuwe gegevens betreffende de geschiedenis van Gent in de 12e eeuw.  - 3.
DERUELLE M. - Problemen aangaande de S. Pietersabdij te Gent  - 25.
CEYSSENS L - Les dernières années de Triest  - 35.
DE RAMMELAERE C - De bevolkingsevolutie in het Land van Schorisse (1569-1796)  - 53(1569-1796)  - 53.
DALLE D. - De verwoestingen aangericht door de veeplaag en de sterkte van de rundveestapel in Veurne-Ambacht in de tweede helft van de 18e eeuw  - 99.
DALLE D. - Pogingen tot heropbeuring van de wolnijverheid te Veurne (15e - 17e eeuw)  - 103.
DE VOS A. - Bloei en verval van de plaatselijke Handweefnijverheid te Evergem (1794-1880)  - 113.
COPPEJANS-DESMEDT H. - Incidenten rond de constructie van de eerste mechanische weefgetouwen te Gent  - 163.
ELIAS E. - Grondbezit en uitbatingen ten noord-oosten van Gent tijdens het laatste kwart der 16e eeuw  - 179.
 
Handelingen N.R - XIV - 1960
VAN WERVEKE H. en VERHULST A.E. - Castrum en Oudburg te Gent  - 3.
VAN ACKER K. G - De Handschriften der vroegere St.-Baafslibrijë  - 63.
DE KEYSER P - Aan de rand van het konflikt tussen de historische en de zedenroman  - 87.
DE RAMMELAERE C. - Bijdrage tot de geschiedenis van het Protestantisme in het Oudenaardse gedurende de moderne periode  - 103.
DE VOS A. - Dertig jaar bevolkingsevolutie te Evergem (1571-1601)  - 117(1571-1601)  - 117.
LAMBERT J. - Inbeslagname en verkoop van de nationale goederen  - 131.
 
Handelingen N.R - XVI - 1961
MILIS LUDO - De abdij van Ename in de middeleeuwen - haar bezittingen in de periode 1063-1250  - 1.
VANLAERE GUIDO - De demografische Evolutie in Assenede, Bassevelde, Boekhoute, Ertvelde, Oosteeklo en Watervliet gedurende de 17e en 18e Eeuwen  - 49.
DE SMET JOS.  - De eerste jaren van de Katholieke Burgersgilde te Brugge (1878-1889)  - 107(1878-1889)  - 107.

Handelingen N.R.  - XVI  - 1962
KNAUS, Dr. H.  - Die Trierer Handschriften in Gent - 1  -
DE RAMMELAERE C.  - Bijdrage tot de landbouwgeschiedenis in Zuid­Oostvlaanderen (1570-1790) - 21(1570-1790) - 21 .
DELBAERE R.  - Enkele bronnen voor de sociale geschiedenis te Gent in de XIXe eeuw (1794-1914) - 41 .
BOTERBERGE R.  - Historische geografie van het Overstromingsgebied van de IJzer in de Middeleeuwen - 77 .
 
Handelingen N.R.  - XVII - 1963
VOORDECKERS-DECLERCQ M. H. - Het ontstaan van de S. Veerlecultus te Gent  - 3.
DEGRYSE R. - Nog over het overstromingsgebied van de IJzer in de middeleeuwen, de „Magna Sclusa" en de abdij Ter Duinen (1184)  - 9.
BRAECKMAN W. - De moeilijkheden van de Benedictijnerabdijen in de late Middeleeuwen : de Sint-Pietersabdij te Gent (ca. 1150 - ca. 1281)  - 37.
MERTENS J.A. - Biervliet, een laatmiddeleeuws centrum van zoutwinning (1e helft XVe eeuw)  - 105.
DESPRETZ A. - De instauratie der Gentse Calvinistische Republiek (1577-1579)  - 119(1577-1579)  - 119.
VOORDECKERS E. - Een dubbelganger van de „Gazette van Gend" in 1795  - 231.
 
Handelingen N.R.  - XVIII - 1964
ASTAES S - Het waterwegennet ten noorden van Brugge van de XIe tot de XIVe eeuw  - 3.
BOON JAN - De Landbouweconomie en de pacht in Vlaanderen tijdens de late middeleeuwen : enkele peilingen  - 19.
MERTENS J. A. - Enkele gegevens over dijkbreuken en dijkherstel in Hulsterambacht naar aanleiding van een rapport van 1582  - 31.
DE RIJCK L. - Kenmerken van de industriële ontwikkeling te Aalst (1795-1875)  - 39.
BALTHAZAR H. - De Gentse Werkersverenigingen in 1887  - 59.
 
Handelingen N.R.  - XIX  - 1965
LAMBRECHTS P. - Van Oudheid naar Middeleeuwen: Continuïteit of Discontinuïteit? - 3 .
BOON JAN:  - Het probleem Dries in de Middeleeuwse Landbouw in Vlaanderen - 31 .
EVERAERT J.:  - Pierre-Ignace-Liévin van Alstein, Gents slavenkapitein in Nantese dienst (1733-1793) - 47 .
Y. VAN DEN BERGHE:  - De reacties van de Brugse Jacobijnen tijdens de eerste Franse inval (1792-1793) - 85 .
GAUS H.:  - Utopisch socialisme en romantiek in de Gentse pers (1840-1845) - 135(1840-1845) - 135 .
 
Handelingen N.R. - XX - 1966
DESPRETZ A.  - Stadsversterkingen en burgerwacht tijdens de instauratiejaren der Gentse Calvinistische Republiek (1577-1579) - 3(1577-1579) - 3.
LAMBERT J. - De verkoop van nationale goederen in de provincie Oost-Vlaanderen tijdens het Hollands bewind (1820-1821) - 19(1820-1821) - 19.
GAUS H. - Identifikatie van het lezerspubliek der Gentse dagbladen van het midden der 19e eeuw door analyse van de advertenties - 43 .
MARTENS F. - Politiek en Pers. De verkiezingen van de gemeenteraad te Gent 1869-1878 - 81 .
VERMEULEN U. - Katholieken en Liberalen tegenover de Gentse Pacificatie feesten (1876) - 167(1876) - 167 .
 
Handelingen N.R. - XXI - 1967
COORNAERT M. - Bijdrage tot de historische geografie van de streek rondom Brugge - 3 .
DEGRYSE R. - De „justiciarius" van 1163 en het erfelijk ammanschap te Nieuwpoort - 35 .
MERTENS J.A. - Het tarief van de „overslach" te Wachtebeke (begin XVIe eeuw) - 75 .
DE RAMMELAERE C. - Een haardtelling te Oudenaarde in 1540. Een demo­grafische bron? - 81 .
VERHELST J. - De huwelijksregisters - oud regiem - als bron voor sociale geschiedenis. Een ontgoocheling? - 85 .
VEENENDAAL A.J. - De verandering van de magistraat te Gent in mei 1709 - 111 .
BASTIN J. - De Gentse lijnwaadmarkt en linnenhandel in de XVIIe eeuw  - 131.
COPPEJANS-DESMEDT H. - Pogingen tot opbeuring van de Gentse wolnijverheid bij de aanvang van de XIXe eeuw - 163 .
LAUREYSSENS J. - Het ontstaan van de Banque des Flandres : onverwacht eindresultaat van het projekt Banque Anglo-Belge - 191 .
WITTE E. - De revolutiedagen van 1830 in Aalst - 221 .
VERMEULEN U. - Paul Fredericq en de Gentse Pacificatiefeesten (1875-1876) - 251(1875-1876) - 251 .
DEVREESE D. - Een vergeten Gents arbeidersleider uit de vorige eeuw, Jan Seranne - 261 .
 
Handelingen N.R. - XXII - 1968
LIEBAUT H.  - De gezagsconcentratie in het arrondissement Aalst tijdens de 19e eeuw  - 3.
DE CLIPPELE L. - Het Gallo-Romeins grafveld te Balgerhoeke  - 109.
BUNTINX W. - Waterdunen, een vergeten stad in Zeeuws-Vlaanderen  - 145.
VLIEGHE P. - Een Gentse Monnik  - 175.
COPPEJANS-DESMEDT H - De Gentse vlasindustrie vanaf het einde van de XVIIIe eeuw tot de oprichting van de grote mechanische bedrijven (1838)  - 179(1838)  - 179.
DEVREESE D.E. - Nog voor de Eerste internationale. socialist en flamingant Franciscus „Kapneus" Bilen (Gent 1819-1881)  - 203.
WITTE E - Scheuring in het Brusselse Liberalisme. De krachtmeting van 9 maart 1847 tussen doctrinairen en radicalen  - 227.
VAN WESEMAEL M - Tafel op de Handelingen van de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. I, 1944 tot XX, 1966  - 251.
 
Handelingen N.R. - XXIII - 1969
de HEMPTINNE Th. - Het ontstaan van een lokaal scriptorium te Gentbrugge in het 2e kwart van de 14e eeuw  - 3.
ART Jan - Het lager onderwijs te Gent en op bet omliggende platteland rond het einde van het Ancien Régime  - 13.
LAMBERT J - Het aandeel van de landbouwers in de koop van de Nationale goederen in België (1796-1821)  - 39.
BRAEKMAN-DEVOLDER A. - Het Gentse blad „Den Vaderlander' in oppositie tegen Willem 1  - 63.
VANDERHEYDEN Mark A. - Reactions of the liberal and neutral press of Ghent to the events of March 1886  - 79.
VANDERHEYDEN Mark A. - The events of March and the „Vooruit'  - 89.
 
Handelingen N.R. - XXIV - 1970
WINNEPENNINCKX J. - Jerusalem in Sint-Baafs te Gent. Een bijdrage over het godsdienstig leven te Gent en het leven in de Sint-Baafsabdij  - 3.
NICHOLAS David M. - The population of fourteenth-century Ghent  - 97.
PANNIER Nicole - De datering van de Duinkerke III-B transgresie en bet dijksysteem ten noorden van Brugge  - 113.
BRAEKMAN-DEVOLDER A - De oprichting van het koninkrijk België weerspiegeld in „Den Vaderlander"  - 129.
 
Handelingen N.R. - XXV - 1971
DE GRAUWE Jan - De stichting van de Gentse kartuis „Koningsdal" te Rooigem in de parochie Ekkergem  - 3.
BALTHAZAR Herman - Het sociaal-politiek wisselingsproces op het einde van de 18e eeuw - Casus : de Gentse Collatie, instrument van politieke doorbraak  - 31.
DE SCHAMPHELEIRE Hugo, WITTE Els, BORNE Fernand - Vrijmetselaars te Gent tijdens het Empire en de Hollandse periode (1804-1824)  - 73(1804-1824)  - 73.
ART Jan - Bijdrage tot de geschiedenis van het Protestantisme in Oost-Vlaanderen 1830-1914  - 211.
 
Handelingen N.R. - XXV - 1972
VAN WERVEKE, Prof. Dr. H. - In memoriam Prof. Dr. J. Dhondt  - 3.
VERHULST A - De vroegste geschiedenis en bet ontstaan van de stad Gent  - 5.
ROELANDT D - De voedingsgewoonten in de Gentse Sint-Pieters en Sint. Baafsabdij tijdens de late middeleeuwen  - 41.
OSSIEUR, Dr. med. E.G.R. - J.B. Jacobs, chirurgijn, verloskundige en auteur (1734-1790) 69 C. VANDENBROEKE : Graanbevoorrading n graanaanvoer te Gent en Brussel tijdens de eerste helft der 19e eeuw  - 93.
BRAEKMAN - DEVOLDER A. - Het Gentse blad „Den Vaderlander" en de strijd om de uitvoering der XXIV artikelen  - 117.
COPPENS E.C. - La société Huet. Tussen revolutie en reaktie  - 131.
LEDENLIJST 1972  - 151.
 
Handelingen N.R. - XXVII - 1973
ROEGIERS J. - De oprichting en de beginjaren van het bisschoppelijke Seminarie te Gent (1569-1623) - 3(1569-1623) - 3 .
DEGRYSE R. - De Vlaamse Westvaart en de Engelse represailles omstreeks 1378 - 193 .
VAN WERVEKE H. - Westeuropese muntstelsels in de tweede helft van de veertiende eeuw - 241 .
DESITTERE M. - Archeologische Kroniek - 249 .
RYCKAERT M. - Bibliografie van de geschiedenis van Gent 1969-1973 - 253 .
RUILDIENST  - Adressen van verenigingen en tijdschriften - 265 .
 
Handelingen N.R. - XXVIII - 1974
DE LAET S. J. - In memoriam Professor Dr. Hans van Werveke (1898-1974) - 1 .
CARSON PATRICIA  - The British Connection - 1.
THOEN H. en MILIS L. - Het site Ten Duinen te Koksijde : archeologisch, geologisch, historisch - 11.
NUYTTENS M. - De Tempeliers in Vlaanderen - 47.
WATERBOLK E. H. - Viglius van Aytta, maecenas van St.-Baafs te Gent - 59.
SUETENS A. M. - Lieven Bauwens - Mythe en werkelijkheid - 77.
MILIS L. - Frans-Vlaanderen en de Gentse Liberalen van „Het Volksbelang" in de late negentiende eeuw. Drie bijdragen - 115.
DESITTERE M. - Archeologische Kroniek - 141.
DE HERDT R. - Bibliografie van de geschiedenis van Gent, 1973-1974 - 159.
 
Handelingen N.R. - XXIX - 1975
LYON BRYCE - A reply to Jan Dhondt's critique of Henri Pirenne - 3.
BLOCKMANS W.P - Mandarijnenhulde en wetenschapsgeschiedenis  - 27.
GROOTS, W. Von - - Der Magnus Praeco und sein Amtsnachfolger in Flandern im 12. Jahrhundert - 39.
DELEURERE M: Th. - De munt in Vlaanderen op grond van de confiscatielijsten uit de streek van Geraardsbergen rond 1330 - 49.
VAN OOST A - Sociale stratifikatie van de Gentse opstandelingen van 1379-1385  - 59.
ART J. - Moerbeke-Waas : Een type-geval van plattelandsontkerkelijking?  - 93.
DESITTERE M. - Archeologische Kroniek  - 117.
DE HERDT R - Bibliografie van de geschiedenis van Gent, 1974-1975 - 129.
 
Handelingen N. R - XXX - 1976
VAN CAENEGEM R. C. - De Pacificatie van Gent (1576-1976) - 3(1576-1976) - 3.
SCHEERDER J. - De handschriften van Gentse kronieken en memorieboeken bewaard in de Universiteitsbibliotheek te Gent - 15.
SCHÖFFER I. - De Pacificatie van Gent, op tweeërlei afstand bezien - 9.
JACOBS M. , PEREMANS P. - De studie van archeologica op schilderijen - 61.
HOLLEBOSCH-VAN RECK Y. - Typologische benadering van enkele muntgewichtendozen uit de verzameling van het Bijlokemuseum te Gent - 83.
DESITTERE M. - Archeologische Kroniek - 103.
DE HERDT R. - Bibliografie van de geschiedenis van Gent, 1975-1976 - 115.
 
Handelingen N. R - XXXI - 1977
VAN DRIESSCHE R. - De voormalige romaans-gotische kerk van de Sint-Pietersabdij te Gent - 1.
LARDINOIS PH. - Symptomen van een middeleeuwse clan . de erfachtige lieden te Gent in de 1e helft van de 14e eeuw - 65 .
VAN DER HALLEN E. - Het Gentse Meerseniersambacht (1305-1540)  - 77(1305-1540)  - 77.
VANDENBROEKE C. - Levensstandaard en tewerkstelling in Vlaanderen (17e - 18e eeuw)  - 151.
SIMON F. - De vrije liberale school te St.-Amandsberg (1886-1896)  - 191.
DESITTERE M. - Archeologische Kroniek  - 225.
DE HERDT R. - Bibliografie van de geschiedenis van Gent, 1976-1977 - 211.
 
Handelingen N. R - XXXII - 1978
VAN DRIESSCHE R. - De barok Sint-Pieterskerk te Gent  - 1.
VAN BOCXSTAELE J. - Wachtebeke in de tijd der grote ontginningen - 79.
DE RIDDER - SYMOENS H. - Lieven van Pottelsberghe en het onderwijs te Gent in de zestiende eeuw - 101.
VEENENDAAL A. J., sr. - Gedelegeerde rechters over de verrassing var: Gent van 5 juli 1708 - 133.
DESITTERE M. - Archeologische kroniek - 167.
DE HERDT R. - Bibliografie van de gescbiedenis van Gent 1977-78 - 185.
 
Handelingen N.R. - XXXIII - 1979
DE SCHRYVER A. - In memoriam Prof. Dr. Jozef Duverger (1899.1979) - 1 .
VAN DRIESSCHE R. - Stoffering van de barokke kerk van Sint-Pieters te Gent - 3 .
VAN CAENEGEM R. C. en MILIS L. - Kritische uitgave van de „Precepta" van graaf Filips van de Elzas voor de stad Gent (1178) - 99 .
VANDENBROEKE Chr. - Sociale en konjunkturele facetten van de linnen nijverheid in Vlaanderen (late 14e-midden 19e eeuw) - 117 .
GADEYNE G. - De plaatselijke commissies van geneeskundig toevoorzicht in Oost-Vlaanderen (1818-1830) - 175(1818-1830) - 175 .
DE HERDT R. - Een nieuwe wetenschap op zoek naar een eigen identiteit de industriële archeologie - 221 .
VAN WINTER J. M. - Een 16e-eeuws kookboek in Gent - 237.
MILIS L. - De „onacht" in het nieuw(s) - 239 .
DESITTERE M. - Archeologische Kroniek - 243.
DE HERDT R. - Bibliografie van de geschiedenis van Gent 1978-1979 - 261 .
 
Handelingen N.R. - XXXIV - 1980
VAN DRIESSCHE R. - De konventuele gebouwen van de Sint-Pietersabdij te Gent - 3.
von GROOTE W. - Die Angaben Galberts über Personen und Gremien des „Öffentlichen Rechts" in Flandern 1127 - 109 .
DE RIDDER -SYMOENS H. - Lieven Van Pottelsberghe en het onderwijs te Gent in de zestiende eeuw - 125 .
VANDENBROEKE Chr. - De medische konsumptie sinds de 16e eeuw - 143 .
GADEYNE. G. - Oostvlaamse medici en parochiepriesters, slachtoffers van de tyfusepidemie, 1847-48. Een episode uit de sociale geschiedenis - 167 .
CALCOEN R. - George Sarton  - 181 .
DESITTERE M. - Archeologische Kroniek - 193 .
DE HERDT R. - Bibliografie van de geschiedenis van Gent, 1979-1980 - 215 .
VAN DRIESSCHE ROGER - De Sint-Pietersabdij te Gent, Archeologische en kunsthistorische studie - .
 
Handelingen N. R - XXXV - 1981
VAN GOETHEM H. - De Annales Gandenses : auteur en kroniek. Enkele nieuwe gegevens - 49 .
PAIRON E. - De financiën van de Sint-Baafsabdij in de 14e-15e eeuw  - 61.
VAN DER GUCHT K. - Semmerzake (Gavere, O.-VI.) : Merovingische nederzettingsceramiek  - 3.
DE COMMER P. - De brouwindustrie te Gent, 1505-1622  - 81.
SCHEERDER J. - Schoolmeesters en schoolmeesteressen te Gent tijdens het wonderjaar (1566-1567)  - 115(1566-1567)  - 115.
DE RIDDER J. - Een onbekend Sint-Pietersplein  - 129.
DE HERDT R. - Bibliografie van de geschiedenis van Gent 1980-1981 - 139.
 
Handelingen N. R - XXXVI - 1982
DE LAET S.J., THOEN H., GOS A., BOURGEOIS J., - Een gebouw van de Michelsberg-kultuur en een gallo-romeins grafveld te ruishouten-Kerk akkers (opgraving St. Czepiec 1973)  - 3.
DEGRYSE R. - De oudste vuurbakens van de Vlaamse kust en nabijgelegen noordzeehavens (811 - einde 16e eeuw) - Deel 1  - 39.
WYFFELS C. - Een nieuw boek, in het Engels, over Jacob van Artevelde  - 81.
VAN ACKER K. G. - Jacob Donche, raadsheer bij de Raad van Vlaanderen, baljuw van Dendermonde (1432-1492)  - 91.
VANDENBROEKE C. - Prijzen en lonen als sociaal-economische verklaringsvariabelen (14e-20e eeuw) - 103.
LAMARCQ D. - Een kwantitatieve benadering van de arbeidsparticipatie in de vlassektor. - Het Land van Aalst (1738-1820)  - 139.
LENDERS P. - Fiscale octrooien en pachten te Gent na 1750 - Deel 1  - 179.
REYNEBEAU M. - Literatuur, pers en politiek, een relatie (Gent 1848-69)  - 227.
DE HERDT R. - Bibliografie van de geschiedenis van Gent, 1981-1982 - 239.
 
Handelingen N. R - XXXVII - 1983
BOURGEOIS J., DE LAET S.J., THOEN H. - Opgravingen en vondsten te Kruishouten-Wijkhuis : Sporen van de bandkeramische kultuur na nederzettingssporen uit de IJzertijd  - 3
DEGRYSE R. - De oudste vuurbakens van de Vlaamse kust en nabijgelegen noordzeeoevers (811 -einde 16e eeuw) - Deel II - 45.
HOLSTERS A. - Moord en politiek tijdens de Gentse opstand 1379-1385  - 89.
DE COMMER P. - De brouwindustrie te Gent, 1505-1622 - Deel II  - 113.
LENDERS P. - Fiscale octrooien en pachten te Gent na 1750 - Deel 11  - 173.
HAAGEN W. - „Uitbuiting-door-handel' als verklaringsfaktor voor de vertraagde industrialisering van de linnennijverheid in Vlaanderen  - 215.
DE HERDT R, - Bibliografie van de geschiedenis van Gent, 1982-1983  - 245.
 
Handelingen N. R - XXXVIII - 1984
VAN ACKER K.G. - Geraard de Duivel. Poging tot belichting van een duister figuur  - 3.
MORLION C. - De vroegste geschiedenis van het Gentse St. Agneeteklooster (1434-1454). Bijdrage tot de studie van de Moderne Devotie in onze gewesten  - 17.
VAN VLAENDEREN B. - Verhalende bronnen en mentaliteitsgeschiedenis. Het voorbeeld van een anonieme, ongedateerde kroniek over de jaren 1477-1482: „Die wonderlijcke oorloghen van Keyser Maximiliaan"  - 35.
DECAVELE J. - Willem van Oranje, de „vader" van een verscheurd „vaderland" (1577-1584)  - 69(1577-1584)  - 69.
DE WINTER K. - Stand van het bronnenmateriaal inzake Gemeenteraads-, Provincieraads- en Wetgevende verkiezingen voor de provincie Oost­-Vlaanderen (ca. 1830-1970)  - 87.
DHAENE L. - De Zingemse boeren. Kwantitatieve analyse van hun sociale situatie in de tweede helft van de negentiende eeuw  - 93.
VERMEULEN A.M. - Determinanten van het alfabetisatieproces te Gent in de 19de eeuw  - 125.
VERSTREPEN H. - Lokale socio-structurele determinanten van de stedelijke seculiere en reguliere priesterroepingen. Casus : Stad Gent 1801-1914 - 141.
LYON B. - Was Johan Huizinga interdisciplinary ? - 181.
DE HERDT R. - Bibliografie van de geschiedenis van Gent, 1983-1984 - 189.
 
Handelingen N. R - XXXVIX - 1985
DE LAET S.J. THOEN H., BOURGEOIS J. - De opgravingen te Destelbergen / Eenbeekeinde in het raam van de vroegste geschiedenis van de stad Gent. I. De voorgeschiedenis  - 3.
BERINGS G. - Het oude land aan de rand van het vroeg-middeleeuwse overstromingsgebied aan de Noordzee. Landname en grondbezit in de middeleeuwen  - 37.
MARTENS M.P.J. - Enkele middeleeuwse muurschilderingen te Gent. I. Gegevens op basis van kopieën  - 85.
BOONS M., DANNEEL M., GEIRNAERT N. - Pieter IV Adornes (1460- ca. 1496) : een Brugs Patriciër in Gent - 123.
DE RIDDER J. - Pieter van Gent, alras Pedro de Gante (1480?-1572)  - 149.
BAILLIEUL B., DAEM M. - Het hotel d'Hane-Steenhuyse te Gent  - 173.
VERMEULEN A.M. - De huwelijksacten van de burgerlijke stand als bron voor de sociaal-economische geschiedschrijving. beroepsoriëntatie en sociale homogamie in het 19de-eeuwse Gent  - 203.
DE BACKER C. - Heinrich Wandt (1890-1965), auteur van het Etappenleven te Gent. Een proeve van bio-bibliografie  - 223.
DE HERDT R. - Bibliografie van de geschiedenis van Gent, 1984-1985  - 247.
 
Handelingen N. R - XL - 1986
VAN CAENEGEM R. C. - In memoriam Dr. H. Nowé  - 5.
WARMENBOL E. - Hoe romeins zijn de oudere Antwerpse vondsten wel ?  - 7.
VAN ACKER K. G. - Neen toch, opnieuw Walewein van Melle ? 41 - .
MARTENS M. P. J.  - Enkele middeleeuwse muurschilderingen te Gent. 77: Gegevens op basis van documenten  - 47.
DONCHE P. - Enkele aanvullingen bij de levensbeschrijving van Jacob Donche, raadsheer bij de Raad van Vlaanderen (†Dendermonde 1492)  - 77.
BRAEKMAN W. L. - Joos Balbiaen, dokter, alchemist en legerkapitein tijdens de Gentse Calvinistische Republiek (1576-84)  - 85(1576-84)  - 85.
DE RIDDER-SYMOENS H. - Enkele gegevens over Joos Balbiaens universitaire studies 97 - .
BUNTINX J. - Het archief van de Spinessen te Gent  - 101.
ELEWAUT G. - Herberg en Overheid. Politionele en fiskale aspekten van het overheidsoptreden betreffende herbergen in de Zuidelijke Nederlanden en in het bijzonder te Gent, 17e-18e eeuw  - 111.
LENDERS P. - De Gentse voorschepen J.J.P. Vilain XIIII (1755-1777). Enkele trekken van zijn persoonlijkheid  - 159.
VELDEMAN M. - François Laurent en het schoolsperen in het Belgisch Volksonderwijs in de tweede helft van de 19de eeuw  - 179.
DE RIDDER J.H.A. - Wisselwerking Geschiedenis en Kunstgeschiedenis  - 217.
DE HERDT R. en VANNIEUWENHUYSE J. - Bibliografie van de geschiedenis van Gent, 1985-1986  - 221.
 
Handelingen N. R - XLI - 1987
VAN ACKER K. G. - De „Libertas castrensis operis" van Antwerpen en de Ottogracht te Gent  - 1.
DEMEY A. - De romaanse kerk van Sint-Maria-Leerne : één- of driebeukig ?  - 11.
VAN BOCXSTAELE J. - Wachtebeke en Oost Zeeuws-Vlaanderen. Een historisch-geografische benadering  - 29.
BLOCKMANS W. P. - Het wisselingsproces van de Gentse schepenen tijdens de 15de eeuw  - 75.
CORNELIS E. - De kunstenaar in het laat-middeleeuwse Gent. I. Organisatie en kunstproduktie van de Sint-Lucas gilde in de 15de eeuw - 97.
MONBALLYU J. - Het heksenproces tegen Arnouldyne van Rechem te Deinze in 1599  - 129.
OTTE E. - Analyse van de gerechtelijke procedure in de Kasselrij Oudburg in de XVIIIe eeuw - 149.
FRANÇOIS L. - Helias d'Huddeghem Emmanuel (Gent, 1762-1838)  - 181.
de HEMPTINNE Th. - Over kanunniken en intellectuelen in de M.E. Nota's bij recente publikaties aangaande kapittels, prosopografieën en dataverwerking - 195.
DE HERDT R. en VANNIEUWENHUYSE J. - Bibliografie van Gent, 1986-1987  - 201.

Handelingen N. R - XLII - 1988
DE WIN P. & MOENS F. - De „roepstenen" en „kerkpuien" in de provincie Oost-Vlaanderen. Bijdrage tot de orale bekendmakingen in het verleden  - 5.
BOONE M. - Het vorstelijk domein te Gent (ca. 1385 - ca. 1453) speelbal tussen vorstelijke centralisatie en stedelijk particularisme ?  - 69.
CORNELIS E. - De kunstenaar in het laat-middeleeuwse Gent. II. De sociaal-economische positie van de meesters van de Sint-Lucasgilde in de 15de eeuw  - 95.
BRAEKMAN W.L. - Zonderlinge luchtverschijnselen boven het zestiende-eeuwse Gent in pamfletten van die tijd  - 139.
DAMBRUYNE J. - De 17de-eeuwse schepenregisters en de rente- en immobiliëntransacties te Gent: enkele beschouwingen  - 153.
LENDERS P. - Drie wijzen van regeren van de Habsburgers in de Oostenrijkse Nederlanden  - 183.
FRANÇOIS L. - Claude Gréban de Saint-Germain (Dijon, 1775 -Brussel, 1850), ambtenaar, journalist en bankier - 193.
DE HERDT R. & VANNIEUWENHUYSE J. - Bibliografie van de geschiedenis van Gent, 1987-1988  - 239.
 
Handelingen N. R - XLIII - 1989
BAUTERS L. & BOURGEOIS J. - Houtbouw in de prehistorie in de provincie Oost- Vlaanderen  - 5.
DE REU M. - Willibrord in Nederland: een mythe ?  - 29.
DECLERCQ G. - Nieuwe inzichten over de oorsprong van het Sint-Veerlekapittel in Gent  - 49.
VANDERMAESEN M. - Artaud Flote, abt van Vézelay en raadsheer van de graaf van Vlaanderen. Triomf en val van een hoveling (1322-1332) 103(1322-1332) 103 - .
DAMBRUYNE J. - Conjunctuur, stratificatie en koopkracht teGent tijdens de eerste helft van de 17de eeuw. De economische en sociale betekenis van de rente- en woningmarkt  - 129.
VERSCHAFFEL T. - Bernardus de Jonghe (1676-1749) en de opstand. De geschiedenis van de Ghendtsche Geschiedenissen  - 159.
LENDERS P. - Sociale gevoeligheden en veranderende maatschappij te Gent circa 1770  - 173.
FRANÇOIS L. - Jean-Baptiste d'Hane de Steenhuyse (Gent, 1757 - Gent, 1826), een conservatief edelman tussen Ancien Régime en Hedendaagse Tijd  - 191.
VAN KEYMEULEN J. - Taalgeografie en geschiedenis  - 211.
DE HERDT R. & VANNIEUWENHUYSE J. - Bibliografie van de geschiedenis van Gent 1988-1989  - 231.
 
Handelingen N. R - XLIV - 1990
FRANÇOIS L. - Ten geleide: de vrede van Gent december 1814 -december 1989  - 5.
VAN CAENEGEM R.C. - De vrede van Gent van 1814  - 7.
DE WAELE M. - Het verdrag van Gent in internationaal perspectief  - 13.
REMINI R.V. - The treaty of Ghent. The American perspective  - 21.
DUNNE M. - The treaty of Ghent. The British perspective  - 35.
BOONE M., LALEMAN M.C., LIEVOIS D. - Van Simon sRijkensteen tot Hof van Rijhove. Van erfachtige lieden tot dienaren van de centrale Bourgondische staat  - 47.
VANDERMAESEN M. - Toverij en politiek rond de troon van Lodewijk II van Nevers, graaf van Vlaanderen. Een merkwaardige aanklacht (1327-1.331)  - 87.
POPULER M. - Le conflit de 1447 à 1453 entre Gand et Philippe le Bon. Propagande et historiographie - 99.
VAN DRIESSCHE R.A.C. - Het mausoleum van Isabella van Oostenrijk († 1526) in de Gentse Sint-Pieters abdijkerk  - 125.
REININGHAUS W. - Kooplieden uit Iserlohn in de Zuidelijke Nederlanden tijdens de achttiende eeuw  - 139.
VAN HOOREWEGHE, C. - Het prostitutioneel kader te Gent in de periode 1910-1932  - 151.
DE HERDT R. VANNIEUWENHUYSE J. - Bibliografie van de geschiedenis van Gent 1989-1990  - 169.
 
Handelingen N. R - XLV - 1991
MEERSSEMAN S. - Het 'Sente Jacopshuus up Nieuwland' te Gent. Godshuis of politieke instelling (ca. 1257-1540)?  - 5.
VAN DEN HEUVEL M.E. - De verdediging van bastaarden door Olivier de la Marche, een vijftiende-eeuwse Bourgondische hoveling  - 33.
ARNADE P. - Secular charisma, sacred power: rites of rebellionin the Ghent entry of 1467.  - 69.
DE RIDDER-SYMOENS H. - Prosopografie en middeleeuwse geschiedenis: een onmogelijke mogelijkheid?  - 95 .
DE SCHRYVER A. - Een nieuwe kijk op de middeleeuwseglasschilderkunst te Gent. De vondst van glasraamfragmenten in het Pand.  - 119.
HAEGEMAN M. - Het archiefvan de priorij Onze-Lieve-Vrouw Ten Hove te Waarschoot, later te Gent (1445-1796) en zijn mogelijkheden voor de historiografie.  - 133.
LENDERS P. - De luitenant-civiel van de indaginghe te Gent en te Dendermonde, vorstelijke rechtbanken voor verbintenissen in Vlaanderen (16e-18e eeuw).  - 155.
DEVOLDER C. - De notabelen van het eerste keizerrijk (1804-1814). Het Scheldedepartement.  - 177 .
DE HERDT R. , VANNIEUWENHUYSE J. - Bibliografie van de geschiedenis van Gent 1990-1991.  - 211.
 
Handelingen N. R - XLI - 1992
MEYER HANS D. - Nieuwe getuigenissen over stormvloedschade in Zeeuws-Vlaanderen, in de jaren 1375 tot 1412 - 5.
VAN DRIESSCHE THOMAS, - Het Hebberechtshospitaal in hetSint-Pietersdorp te Gent: functie en ontwikkeling van een middeleeuwse Proveniershuis.  - 47.
DAEM MARCEL, DE SCHRIJVER ANTOINE, - Het cartulariumvan de Gentse huidevetters.  - 81.
DE ROO JAN, - De lederneringen en de techniek van het leder-bewerken te Gent (ca. 1500 - ca. 1800).  - 111.
CHARLES LEEN, - De Gentse registers van het huisgeld als kadastrale bron: mogelijkheden en beperkingen (17de-18de eeuw).  - 151.
VANDEWALLE ISOLDE, - Een onderzoek naar de organisatie van de Gentse gemeentepolitie (1848-1914)  -  195(1848-1914)  -  195.
DECLERCQ GEORGES, - Amand, Bavon et les autres. Kritische bemerkingen bij een overbodig boek over de vroegste geschiedenis van Gent.  - 227.
GOOSSENS JAN, - Gebeeldhouwde piëta's en laatmiddeleeuwse begijnen in de Zuidelijke Nederlanden: een nieuwe relatie.  - 239.
SCHEERDER JOZEF, - Bisdommengeschiedenissen (Brugge en Gent), nota naar aanleiding van twee recente publicaties.  - 247.
VAN DOORNE GEERT, - Rede n.a.v. de opening van de tentoonstelling "twee eeuwen iconografie van de Sint-Niklaaskerk" in het Toreken, 8 mei 1992.  - 251.
DE HERDT RENÉ, LALEMAN MARIE-CHRISTINE, VANNIEUWENHUYSE JOHAN, - Bibliografie van de geschiedenis van Gent 1991-1992.  - 257.

Handelingen N. R - XLVII - 1993
Ten geleide bij 100 jaar MGOG. Tiende tweejaarlijks colloquium van het Oostvlaams Vertand van de Kringen voor Geschiedenis Academische zitting 'Honderd jaar Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent'  - 5.
PEE LEO - Tiende tweejaarlijks colloquium van het Oostvlaams Verbond van de Kringen voor Geschiedenis. Opening en verwelkoming.  - 11.
VERHULST ADRIAAN - Ontstaan en vroegste geschiedenis van Gent: stand van het onderzoek  - 15.
BOONE MARC - Omzien met bewondering, vooruitblikken met verwachting. De Gentse geschiedenis van middeleeuwen en Ancien Régime.  - 29.
VAN EENOO ROMAIN - De geschiedenis van Gent Van de Franse Revolutie tot heden.  - 49.
PEE LEO - Toekenning van de Frans De Potter - Jan Broeckaertprijs aan Jozef Scheerder.  - 63.
BALTHAZAR HERMAN - Over het belang van stadsgeschiedenis. Laudatio van de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde. te Gent'  - 75.
TEMMERMAN GILBERT - Toespraak bij het eeuwfeest van de 'Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent'.  - 81.
VAN CAENEGEM RAOUL C. - Feestrede bij 100 jaar MGOG.  - 87.
DE RIDDER-SYMOENS HILDE - Voorstelling van de gelegenheidspublicatie over de historiek van de Maatschappij.  - 97.
LIEVOIS DANIEL, WEGMAN ROB C. - De componist Jacob Obrecht (c. 1457-1505) was inderdaad een Gentenaar.  - 101.
DE HERDT RENE, LALEMAN MARIE CHRISTINE, VANNIEUWENHUYSE JOHAN - Bibliografie van de geschiedenis van Gent, 1992-1993.  127.
 
Handelingen N. R - XLVIII - 1994
DEN HARTOG ELIZABETH - Het maecenaat van Filips van de Elzas en zijn opvolgers. Over de oorsprong van het Ingeborgpsalter en de verbreiding van de 'Muldenstil' - 1.
MURRAY ALAN V - Voices of Flandern: orality and constructed orality in the chronicle of Galbert of Bruges - .
SMALL GRAEME, LIEVOIS DANIEL - Les origines gantoises du chroniqueur George Chastelain (ca. 1414 - ca. 1441)  - .
VANDENBROEKE CHRISTIAAN - De lokalisatie van het publikatieaanbod in de Zuidelijke Nederlanden op basis van de Van Hulthem-bibliotheek (15de- begin 19de eeuw) - .
LENDERS PIET - Nota betreffende collocatie op verzoek in het achttiende-eeuwse graafschap Vlaanderen - .
LIS CATHARINA, SOLY HUGO - Collocatie en Verlichting in de Oostenrijkse Nederlanden - .
DENECKERE GITA - Turbulentie rond de vernederlandsing van de Gentse universiteit na de Eerste Wereldoorlog. Analyse van een besluitvormingsproces - .
DE HERDT RENE, LALEMAN MARIE CHRISTINE, VANNIEUWENHUYSE JOHAN - Bibliografie van de geschiedenis van Gent 1993-1994 - .
 
Handelingen N. R - XLIX - 1995
THOEN HUGO, DE CLERCQ WIM - De Gallo-Romeinse aanwezigheid in Adegem en Maldegem  - 1.
BASTIAENS JAN, VERBRUGGEN CYRIEL - Archeobotanisch onderzoek van het Romeins kamp rail Maldegem-Vake. Macroresten van de opgravingscampagnes 1986 en 1987 - .
LOUIS ETIENNE - Fouilles archéologiques sur le site du monastère mérovingien puis carolingien de Hamage (France, dép. du Nord)  - .
DECLERCQ GEORGES - Galbert van Brugge en de verraderlijke moord op Karel de Goede. Beschouwingen over tekst en auteur naar aanleiding van een nieuwe uitgave - .
EVERAERT GUIDO, LALEMAN MARIE CHRISTINE, LIEVOIS DANIEL, STOOPS GUNTER - Het huis 'de Inghel' aan de Graslei in Gent  - .
DE KRAKER ADRIE - De Bijloke in Noordoost-Vlaanderen, haar grondbezit en de exploitatie daarvan in de Vier Ambachten. tussen 1200 en 1600  - .
HANCKE KATIA  - Confiscaties als politiek wapen in intern stedelijke conflicten. Casus: Gent, 1477-1492  - .
OSSIEUR EDGARD  - Radiografie te Gent /896-1996 - .
DECAVELE JOHAN  - Ketters en papisten in het Kortrijkse stadsbestuur (1561-1580)  - .
BRUNO DE WEVER - Vlaams-nationalisme in de Gentse regio, 1914-1945  - .
CHARLES LEEN, DE HERDT RENE, LALEMAN MARIE CHRISTINE - Bibliografie van de geschiedenis van Gent 1994-1995  - .

Handelingen N. R - L - 1996
VERLAECKT KOEN, PROOS RENE - Laat-Romeinse Wijster-spelden uit de Schelde nabij Wichelen. Inleiding tot de problematiek van de Romeinse en middeleeuwse riviervondsten  - 1.
HAGGH BARBARA - Sources for plainchant and ritual from Ghent and London:a survey and comparison  - .
DAMBRUYNE JOHAN - Sociale mobiliteit en status in het zestiende-eeuwseGentse ambachtswezen  - .
DECEULAER HARALD - Implicaties van de straat: rechten, plichten en conflicten in Gentse gebuurten (17de en 18de eeuw)  - .
LENDERS PIET - Arbitrage hij geschillen tussen leden van de Gentse Kamer van Koophandel in de achttiende eeuw  - .
DENECKERE GITA - De resurrectie van Jacob Van Artevelde in de 19de-eeuwse Gentse arbeidersbeweging. Over het verlangen naar 'de Grote Man'  - .
DE REU MARTINE - De geschiedenis en de rijkdommen van de Bihliothecae Dominicanae  - .
MILIS-PROOST GRETA - De Gentse Universiteitsbibliotheek als embleem van moderniteit  - .
VERCAMER ALEXANDER, CHARLES LEEN, DEZUTTER JORIS, VAN DER HAEGHEN ERNEST, DECAVELE JOHAN - Huldiging Johan Decavele, 25 jaar stadsarchivaris van Gent (teksten der toespraken)  - .
CHARLES LEEN. DE HERDT RENE, LALEMAN MARIE CHRISTINE - Bibliografie van de geschiedenis van Gent 1995-1996  - .
 
Handelingen N. R - LI - 1997
VAN DER WERFF Jaap H., THOEN HUGO, VAN DIERENDONCK Robert M. - Scheldevallei-amforen. Belgisch bier voor Bataven en Gananefaten'?  - 1.
DE CLERCQ Wim - Onbekend is onbemind. De vroege Middeleeuwen in het westen en het noordwesten van Oost-Vlaanderen gezien vanuit archeologisch perspectief - .
HEIRBAUT Dirk - De procedure tot overdracht van onroerende goederen in het Oud-Vlaamse recht: enkele feodale voorbeelden uit de dertiende eeuw - .
LYON Bryce - The Infrastructure and Purpose of an English Medieval Fleet in the first Phase of the Hundred Years' War ( 1338-1340 )  - .
DE PAERMENTIER Els - Architecturale ruimte en bewegingsvrijheid van de vrouw in de laatmiddeleeuwse Gentse religieuze en caritatieve instellingen  - .
STABEL Peter - 'Dmeeste, oirboirlixste ende proffitelixste let ende neringhe'. Een kwantitatieve benadering van de lakenproductie in het laatmiddeleeuwse en vroegmoderne Vlaanderen  - .
MEERSSCHAUT Emmanuel - Textielaanbod in het achttiende-eeuwse Gent  - .
BEGHEYN Paul - Onbekende toneelstukken en dichtwerken van het Jezuietencollege te Gent, 1742-1773  - .
LENDERS Piet - Vrije geleerde genootschappen voor geneeskunde in de Oostenrijkse Nederlanden  - .
FRANÇOIS Luc - De politieke evolutie onder het Directoire (1795-1799) en de impact op de Gentse situatie  - .
CHARLES Leen, DE HERDT René, LALEMAN Marie Christine - Bibliografie van de geschiedenis van Gent 1996-1997  - .

Handelingen N. R - LII - 1998
CROMBÉ Philippe - Recent steentijdonderzoek aan de Universiteit Gent. Een voorlopige balans  - 1.
BUNTINX Jeroen - Lichtelaar te Lochristi, Redewinkel te Zeveneken en het Torregoed en Bruinewalle te Zaffelare. Een onderzoek naar de sociaal-economische betekenis van grote abdijpachthoeven en hun bewoners (late lade eeuw - einde ancien régime)  - .
COOLENS Elke - Armenzorg in het negentiende-eeuwse Gent. Analyse van de jaarrekeningen van de Gentse Burgerlijke Godshuizen (1820-1925)  - .
LIEVENS Luc - Enkele aspecten van de Gentse Burgerwacht 1830-1920  - .
TOLLEBEEK Jo - De Messager en de Maatschappij. Over geschiedbeschouwing te Gent, 1870-1914  - .
CHARLES Leen - Dulle Griet, het archiefbeheerssysteem van de Stad Gent  - .
SCHOLLIERS Peter - Laudatio van Hilda Coppejans-Desmedt, laureate Cultuurprijs Stad Gent 1998  - .
COPPEJANS-DESMEDT Hilda, - Dankwoord van de laureate, Hilda Coppejans-Desmedt, laureate Cultuurprijs Stad Gent 1998  - .
CHARLES Leen, LALEMAN Marie Christine - Bibliografie van de geschiedenis van Gent 1997-1998  - .
 
Handelingen N. R - LIII - 1999
VAN CAENEGEM Raoul  - In memoriam em. prof. dr. S.J. De Laet - 1.
BEYAERT Marc - Nieuw historisch onderzoek van de Dulle Griet bombarde in Gent  - 3 - Handelingen N. R - LIII - 1999
LYON Bryce - Communication during Medieval warfare: the campaign of Edward IIl of England in the Low Countries (1338-1340)  - .
DHANENS Elisabeth - Het retabel van het ambacht der pijnders, Sint-Juliaan en de oorsprong van 's Heilig Kerst  - .
PAPIN Kristof - Guilbert de Ruple. Biografie van een topman uit de Bourgondische financiële administratie  - .
DE GRAUWE Jan, - De bewoners van de Gentse Kartuize Koningsdal. Een index  - .
CHARLES Leen & LALEMAN Marie Christine - Bibliografie van de geschiedenis van Gent 1998-1999  - .
CHARLES Leen & LALEMAN Marie Christine - Index Bibliografie van de geschiedenis van Gent 1998-1999  - .
 
Handelingen N. R - LIV - 2000
Editoriaal - een Karel V Themanummer  - 1.
VERMEIR René - Grote kanonnen en kleine Karels: city-marketing, gemeenteraadsverkiezingen en geschiedenis  - .
DE GRAUWE Luc - Welke taal sprak Keizer Karel?  - .
BOONE Marc - 'Le dict mal s'est espandu comme peste fatale'. Karel V en Gent, stedelijke identiteit en staatsgeweld  - .
ARNADE Peter - The Emperor and the City: the Cultural Polities of the Joyous Entry in Early Sixteenth Century Ghent and Flanders  - .
DE JONGE Krista - Bourgondische residenties in het graafschap Vlaanderen: Rijsel, Brugge en Gent ten tijde van Filips de Goede - .
LIEVOIS Daniel - Het Hof ten Walle in Gent ten tijde van Keizer Karel V  - .
CHARLES Leen & LALEMAN Marie Christine  - Bibliografie van de geschiedenis van Gent 1999-2000  - .
CHARLES Leen & LALEMAN Marie Christine  - Index Bibliografie van de geschiedenis van Gent 1999-2000  - .
 
Handelingen N. R - LV - 2001
In Memoriam Dr. J. Scheerder  - 1.
DHAEZE Wouter en THOEN Hugo (met de medewerking van Frédéric HANUT), - Het Romeinse kamp Maldegem-Vake (Oost-Vlaanderen, België) en zijn bevoorrading  - .
DECLERCQ Georges - Een Karolingisch lekenabt in Gent. Einhard en de Gentse abdijen van Sint-Pieters en Sint-Baafs  - .
LYON Bryce and LYON Mary - The Logistics for Edward i's ill-Fated Campaign in Flanders (1297-1298)  - .
MAZEURE Nicolas - Het 'Chronicon' van Johannes van Thielrode: een Baafse kruisbestuiving tussen historiografie en diplomatisch bronnenmateriaal  - .
VAN HAMME Hannelore - Stedelijk particularisme versus vorstelijke centralisatie en hun impact op de bestraffing van criminaliteit in het vijftiende-eeuwse Gent (ca. 1419 - ca. 1480)  - .
LIEVOIS Daniël - Gijselbrecht van Meerlo, een Gentse beeldsnijder in het laatste kwart van de 15de eeuw  - .
LALEMAN Marie Christine - Het prinselijk hof Ten Walle in Gent: recent onderzoek en nieuwe inzichten  - .
BUSSELS Stijn - Een onuitgevoerde intrede in Gent van Justus de Harduyn en David Van der Linden  - .
DE SMET Sylvie - De Burgerlijke Rechtspraak voor de Gentse Schepenbank van de Keure. Organisatie, Personeel, Procedure en Archief - .
DE VUYST Wout en EVERAERT Guido - De handelsbeurs. De metamorfoses van de Gentse Hoofdwacht (18de - begin 20ste eeuw)  - .
HEIRMAN Mieke - Onzichtbare slachtoffers. Een micro-onderzoek naar kindermoord in de negentiende eeuw in Oost-Vlaanderen op basis van assisendossiers  - .
WUYTS Eva - Wereldtentoonstelling Gent 1913 in metaal vereeuwigd: een iconologische case-study van expomedailles  - 369.
DERWAEL Joachim - 'Il vaut mieux prendre souci de la qualité que de la quantité ...' De sociale achtergrond van de Gentse sportverenigingen op het einde van de 19de en het begin van de 20ste eeuw  - 413.
TONDAT Romano - De geboorteplaats van Keizer Karel  - 457.
VERMEIR René - Romano Tondats betoog van naderbij bekeken  - 463.
CHARLES Leen, LALEMAN Marie Christine en MEILLANDER Valérie - Bibliografie van de geschiedenis van Gent 2000-2001  - 467.
CHARLES Leen, LALEMAN Marie Christine en MEILLANDER Valérie - Index Bibliografie van de geschiedenis van Gent 2000-2001  - 521.
 
Handelingen N. R - LVI - 2002
LEHOUCK Alexander  - Het verstedelijkingsproces en de oudste stenen burgerwoningen in Veurne  - 1.
LIEVOIS Daniel en WOLINSKI Mary - Mout sont Vallant cil de Gant - Een motet ter ere Van de Gentse erfachtige lieden in het midden van de 13de eeuw  - 35.
NEVEJANS Annelies - Aldus staet in scepenen bouc... De registers van de Gentse schepenen van de Keure in de 14de eeuw  - 53.
BALTHAU Eric en SMALL Graeme  - Littérature 'de cour' et public 'bourgeois' à la fin du Moyen Age: un manuscrit inconnu du Temple de Bocace de Georges Chastelain  - 65.
PAPIN Kristof - Een hertogelijke parvenu in het kluwen van de heersende machtsverhoudingen in de leperse stad en kasselrij omstreeks het midden van de 15de eeuw. De mislukte benoeming van Roeland Bryde tot ontvanger van de kasselrij leper  - 93.
VERMEULEN Ilse - Bijdrage tot de studie van de mortaliteit in Gent tijdens de 18de eeuw. Casus: de Sint-Salvatorparochie  - 111.
ZEISCHKA Siger. Incasseren en betalen. Het financiële wel en wee in het achttiende-eeuwse Zaffelare  - 145.
LEYDER Dirk - Eendere hoofden onder eendere pruiken? Het Latijns onderwijs te Gent en op het omliggende platteland rond het einde van het Ancien Régime  - 185.
HEMELSOET Annelies - Liefdadigheid als roeping van de dame: het sociaal engagement van de adellijke vrouw in het 19de-eeuwse Gent (1845-1880)  - 251(1845-1880)  - 251.
DE SCHAEPDRIJVER Sophie - Drie Vlaamse schrijvers en de Groote Oorlog: de oorlogsaantekeningen van Virginie Loveling, Stijn Streuvels en Cyriel Verschaeve  - 283.
CHARLES Leen, LALEMAN Marie Christine en MEILLANDER Valérie - Bibliografie van de geschiedenis van Gent 2001-2002  - 299.
CHARLES Leen, LALEMAN Marie Christine en MEILLANDER Valérie - Index Bibliografie van de geschiedenis van Gent 2001-2002  - 335.
 
Handelingen N. R - LVII - 2003
BOONE Marc - Het 'charter van Senlis' (november 1301) voor de stad Gent. Een stedelijke constitutie in het spanningsveld tussen vorst en stad (met uitgave van de tekst)  - 1.
VAN LEEUWEN Jacoba - Het decor van een machtswissel. Ruimtegebruik hij de Gentse wetsvernieuwing in de vijftiende eeuw  - 47.
DAMBRUYNE Johan - De middenstand in opstand. Corporatieve aspiraties en transformaties in het zestiende-eeuwse Gent  - 71.
MONBALLYU Jos - Heksen, hun buren en hun vervolgers in de Leiestreek. Een sociale benadering van de heksenprocessen te Olsene en Dentergem in 1660-1670  - 123.
DE PAEPE Tom - Oost-Vlaamse mannen met een handicap: een sociaal-demografisch onderzoek en een levensloopanalyse op basis van de conscriptieregisters (1807-1809 en 1846)  - 185.
DE MEESTER Dominiek - De Gentse Burgerwacht 1830-1848. Een "papieren geschiedenis"  - 223.
LIPPENS Marianne - Juryverslag Cultuurprijs 2002 van de stad Gent voor historisch onderzoek  - 261.
VAN ROUVEROIJ Sas - Toespraak naar aanleiding van de uitreiking van de Cultuurprijs 2002 van de stad Gent  - 263.
BOONE Marc - Laudatio Daniël Lievois, laureaat Cultuurprijs 2002 van de stad Gent  - 267.
LIEVOIS Daniël - Dankwoord  - 273.
CHARLES Leen, LALEMAN Marie Christine en MEILLANDER Valérie - Bibliografie van de geschiedenis van Gent 2002-2003  - 279.
CHARLES Leen, LALEMAN Marie Christine en MEILLANDER Valérie - Naamindex bibliografie van de geschiedenis van Gent 2002-2003  - 323.

Handelingen N. R - LVIII - 2004
VERBOVEN Koen - Blandinium. Geschiedenis van de Sint-Pieterssite en -abdij. Woord vooraf 1 - .
LALEMAN Marie Christine - De ontwikkeling van Blandinium  - 3.
VAN DEN BREMT An en VERMEIREN Geert - Archeologisch vooronderzoek op het Sint-Pietersplein en aan de Tweekerkenstraat  - 23.
DECLERCQ Georges - Blandinium rond het jaar 1000. Twee eeuwen monastieke bloei en uitstraling in de Gentse Sint-Pietersabdij  - 59.
VERBAAL Wim - Wolven op de Blandijn. Gentse kanttekeningen bij de Ysengrimus  - 83.
PAPIN Kristof - De hophandel tijdens de Middeleeuwen in Noord- en Midden-Europa (13de-16de eeuw)  - 105.
NAESSENS Mariann - Wat bordeelmadammen ons kunnen leren over het métier. Enkele opmerkingen over de bronnen voor de studie van de laatmiddeleeuwse Gentse prostitutie  - 147.
DAMBRUYNE Johan - De corporatief georganiseerde detailhandel in het vroegmoderne Gent. Langetermijnevoluties in het meerseniersambacht (zestiende tot achttiende eeuw)  - 163.
DE HENAU Joris - Het Cavaillé-Collorgel in de Sint-Niklaaskerk te Gent (1856). De geschiedenis van de bouw en de inspeling van een romantisch orgel  - 215.
CHARLES Leen, LALEMAN Marie Christine en MEILLANDER Valérie - Bibliografie van de geschiedenis van Gent 2003-2004  - 251.
CHARLES Leen, LALEMAN Marie Christine en MEILLANDER Valérie - Naamindex bibliografie van de geschiedenis van Gent 2003-2004 - 291.

Handelingen N. R - LIX - 2005
VAN CAENEGEM Raoul - In memoriam Prof. A. De Schryver (1924-2005)  - 1.
DAMBRUYNE Johan - Het archief van Sint-Baafs en bisdom Gent. Ter inleiding  - 3.
CARNIER Marc - Voorstelling van de inventaris van Sint-Baafs en bisdom Gent - 5.
THOEN Erik - Het archief van de Gentse Sint-Baafsabdij en het werk van landschapshistoricus en agrarisch historicus Adriaan Verhuist - 9.
PUT Eddy - Een relatie van lange duur. Michel Cloet en het archief van het bisdom Gent  - 17.
VAN DURME Luc - Dr. Maurits Gysseling en het archief van Sint-Baafs en bisdom  - 23.
LYON Bryce - The failed Flemish campaign of Edward I in 1297. A case study of efficient logistics and inadequate military planning  - 31.
HUTTON Shennan - Competing conceptualizations of women's economic activities in fourteenth-century Ghent  - 43.
LIEVOIS Daniel - Kapellen. huisjes, fruit en bloemen bij de westgevel van de Sint-Niklaaskerk in Gent  - 71.
VLEESCHOUWERS-VAN MELKEBEEK Monique - Daere nochtan den ghetrauden man niet emmer stond te scheedene.Litigieuze boedelverdelingen voor de schepenen van de Keure van Gent, 1439-1450  - 117.
LE BAILLY Marie-Charlotte - Koning Croesus en de Gentse Opstand van 1539-1540 door de ogen van een Brabantse Romein. Cornelius de Fine en zijn Ephemerides Historicae  - 135.
DE CLERCQ Lynn - Een Gentse waterzooi. De geschiedenis van het dempen en overwelven van de waterlopen in Gent (1866-1914). Casus: het dempen van de Rietgracht  - 163.
CHARLES Leen LALEMAN Marie Christine en MEILLANDER Valérie - Bibliografie van de geschiedenis van Gent 2004-2005  - 189.
CHARLES Leen LALEMAN Marie Christine en MEILLANDER Valérie - Naamindex bibliografie van de geschiedenis van Gent 2004-2005 - 229.

Handelingen N. R - LX - 2006
BOONE Marc - De 'Gentse historische school'. Colloquium n.a.v. 75 jaar V.G.K. - 28 november 2006  - 1.
BOONE Marc - Henri Pirenne (1862-1935): godfather van de Gentse historische school? - 3.
VAN CAENEGEM Raoul C. - Professor Ganshof herdacht  - 21.
THOEN Erik - Adriaan Verhuist (1909-2002) en de Gentse historische school. Een subjectieve visie op een groot historicus  - 31.
SOLY Hugo - Honderd jaar geschiedenis van de Nieuwe Tijd aan de Universiteit Gent: de dynamiek van een selectief en kritisch eclectisme  - 49.
ART Jan - De Nieuwste Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Gent tussen 1815 en 1945  - 63.
LIEVOIS Daniel - Fruit en fruitverkopers in Gent (1357-1542)  - 75(1357-1542)  - 75.
BASTIAENS Jan en ERVYNCK Anton - Fruit uit de bodem  - 145.
VAN BRUAENE Anne-Laure - De gildenbroeders en gildenzusters van Mariën Theeren. Een prosopografie op basis van de oudst overgeleverde ledenlijst van een rederijkerskamer (Gent, 1478-1484)  - 153.
DE FRENNE Liesbeth - Verzoening en herstel van het vorstelijk gezag. De aartshertogen Albrecht en Isabella en de stad Gent (1598-1621)  - 247(1598-1621)  - 247.
MOENS Jelle - Het huis de Spijker aan de Pensmarkt in Gent  - 285.
BALDEWIJNS Jeannine en WATTEEUW Lieve  - Calques van de muurschilderingen uit de Leugemeete met voorstelling van de stedelijke milities (1861-2004)  - 337(1861-2004)  - 337.
HOOFT Elise - "Wie zijt gij die lacht met de taal uwer vaederen'?". Eerbetoon aan de schilderingen van de Leugemeete in de Belfortstraat anno 1902  - 369.
CHARLES Leen, LALEMAN Marie Christine en MEILLANDER Valérie - Bibliografie van de geschiedenis van Gent 2005-2006  - 393.
CHARLES Leen, LALEMAN Marie Christine en MEILLANDER Valérie - Naamindex bibliografie van de geschiedenis van Gent 2005-2006 - 443 .
 
Handelingen N. R - LXI - 2007
BOONE Marc -  Woord vooraf bij Handelingen N. R LXI, 2007  - 5.
PAS Paul - De Gentse Sint-Baafsabdij en haar domeinen: een schets van de materiële groei van deze abdij sinds haar ontstaan. met link naar de opkomst van Sint-Lievens-Houtem  - 7.
DEPLOIGE Jeroen - Twisten via heiligen. Hagiografische dialogen tussen de Gentse abdijen Sint-Pieters en Sint-Baafs, 941-1079  - 31.
TRIO Paul - Handel en wandel met een heilige. Organisatie van en deelnemers aan de laatmiddeleeuwse Sint-Lievensprocessie vanuit de Gentse Sint-Baafsabdij naar Sint-Lievens-Houtem (tot 1540) - 83.
BOONE Marc - De Sint-Lievensbedevaart: bouwsteen van de stedelijke identiteit van Gent (late middeleeuwen en vroege 16de eeuw)  - 105.
KOLDEWEIJ Jos - Kreeg de onthoofde heilige ook een reliekhoofd'? Over bedevaarten naar Sint Lieven, pelgrimstekens en reliekbustes... - 123.
STALPAERT Christel - Een mirakel verrichten ... een koud kunstje? De Heilige Livinus verbeeld in de schilderkunst  - 149.
PINXTEN Rix - Een antropologische kijk op heiligenverering - 175.
HAEMERS Jelle - Zegels, eden, taal en liturgie. Ideologie, propaganda en het symbolische gebruik van publieke ruimte in Gent (1483)  - 183.
De DONCKER Tim - De Gentse Sint-Lucasgilde: kunstenaars in de periode 1574-1773. Een prosopografische benadering  - 213.
VAN DAELE Jasmien - Louis Varlez en de sociale kwestie. De liberale burgerij uitgedaagd.  - 265.
DEDOBBELEER Willem - Een Gentse Godsvrede? Edward Anseele in het licht van de politieke strijd tijdens de Eerste Wereldoorlog  - 289.
DE CLERCQ Lynn en NAUWELAERTS Joris - Van wintercircus naar garage. De bouwgeschiedenis van het 'Nieuw Cirkus' in Gent - 325.
CARSON Patricia - Nota van professor John Gilissen over het terugvinden van het Lam Gods in Oostenrijk in 1945  - 359.
CHARLES Leen, LALEMAN Marie Christine en MEILLANDER Valérie - Bibliografie van de geschiedenis van Gent 2006-2007  - 363.
CHARLES Leen, LALEMAN Marie Christine en MEILLANDER Valérie - Naamindex bibliografie van de geschiedenis van Gent 2006-2007 - 413.
 
Handelingen N. R - LXII (1 en 2) - 2008
LALEMAN Marie Christine - Middeleeuwse kastelen in Gent  - 5.
LIEVOIS Daniel. - Kaas en boter in Gent (1314-1542)  - 43(1314-1542)  - 43.
VAN DER LINDEN Florence - Vorzienicheit van goede? Uitkering tot levensonderhoud aan gehuwde vrouwen in het laatmiddeleeuwse Gent  - 81.
JANSSENS Sylvie - Elk zegge 't voordl. Opsporingsberichten in de Gazette van Gend, 1775-1799  - 121.
RONSSE Stijn - De consumptierevolutie in het achttiende- en vroeg negentiende-eeuwse Gentse advertentiewezen  - 161.
DEPUYDT Katrijn - De pastoriewoningen van de Sint-Niklaasparochie in Zwijnaarde  - 185.
DE MEY Leen - Nederpolder 4, Gent. Een huizenonderzoek, toegespitst op 'het leven achter de gevel' (1360-1577)  - 223(1360-1577)  - 223.
VERDEE Jan - De betekenis en de rol van de Gentse dominicanen in de bestrijding van de reformatie  - 259.
HAEMERS Jelle & VERBIST Botho - Het Gentse gemeenteleger in het laatste kwart van de vijftiende eeuw. Een politieke, financiële en militaire analyse van stadsmilities - 291.
TOLLEBEEK Jo - Pirenne en Fredericq. Over historiografische ambities omstreeks 1900  - 327.
LALEMAN Marie Christine & MEILLANDER Valérie - Bibliografie van de geschiedenis van Gent 2007-2008  - 349.
LALEMAN Marie Christine & MEILLANDER Valérie - Naamindex bibliografie van de geschiedenis van Gent 2007-2008 - 407.
 
Handelingen N. R - LXIII (1 en 2) - 2009
BUYLAERT Frederik  - Adellijke inwijking in bet graafschap Vlaanderen tussen 1350 en 1500 - 5.
VILLERIUS Stijn  - Op zoek naar pape Jan of naar avontuur? Een discoursanalyse van boek III van Tvoyage van Mher Joos van Ghistele (1482-1483)  - 27.
SOMERS Annelies  - '450 jaar bisdom, 450 jaar zorg voor kerkarchieven'. De gedeelde zorg voor de Oost-Vlaamse kerkarchieven door het Rijksarchief Oost-Vlaanderen en het bisdom Gent  - 61.
LIEVOIS Daniel  - De gevel verliest een dimensie. Over stedenbouw, mobiliteit en parkeerbonnen in Gent (17de en 18de eeuw)  - 87.
MANNAERTS Tinne  - 'Hoort, boe 't gaet te Ghendt'. Inhoudelijke analyse van het verzamelhandschrift politieke en religieuze balladen en refreinen. Rooms-katholieke teksten ten tijde van de Gentse Calvinistische Republiek (1577-1584)  - 101(1577-1584)  - 101.
CHARLES Leen - Van ridders, rovers en rabauwen. Het Gentse tempelhof, 1200-1794 - 169.
LIEVOIS Daniel  - Een nobele onbekende. Tientallen vrijwel nooit gebruikte Gentse schepenboeken  - 201.
VANDE CASTEELE Lieve  - Toondichter Cyriel Van den Abeele (1875-1946)  - 209(1875-1946)  - 209.
CHARLES Leen, LALEMAN Marie Christine & MEILLANDER Valerie - Bibliografie van de geschiedenis van Gent, 2008-2009  - 267.
CHARLES Leen, LALEMAN Marie Christine & MEILLANDER Valerie - Naamindex Bibliografie van de geschiedenis van Gent, 2008-2009  - 350.

 

Handelingen N.R. - LXIV (1 en 2) - 2010

LALEMAN Marie Christine & VERMEIREN Geert - Ruimte en bebouwing in het centrum van de middeleeuwse stad Gent.
VANTAGGIATO Lorenza - Civil disputes in fourteenth-century Ghent. The case-study of the feud between the Rijm en Alijn families.
BRAEKEVELT Jonas - Jean Coustain en de hoge rechtsmacht van Lovendegem en Zomergem. Favoritisme, schenkingen en afgunst aan het hof van Filips de Goede.
ROOSE Hanne - "Ou vous ne me respondez point, ou je suis devenu sourt". Willem Rijm in opstand tegen Maximiliaan van Oostenrijk (1482-1492).
DE BRUYNE Nicolas - Een Gentse staatsgreep. De gevangenneming van de hertog van Aarschot en andere edelen te Gent op 28 oktober 1577.
GEZELS Emile - De Gentse edelsmeden en hun ambachtsleven tijdens de 15de en 16de eeuw.
LIEVOIS Daniel - De productie en het gebruik van wandtapijten te Gent (14de eeuw - 1542).
DECELLE Pieter - De Gentse rentenverkopen in de zestiende eeuw: een studie van de motieven voor het gebruik van dit financiële instrument.
DE KEYZER Valerie - "Cum scandalo vicinorum et parochianorum obloquio". Incestprocessen voor de Gentse officialiteit tijdens de 18de eeuw (1764-1784).

 

Handelingen N.R. - LXV - 2011

BERKERS Maarten, LALEMAN Marie Christine - Vooruitstrevend of ouderwets? Het Gravensteen als spiegel voor het ontstaan en de ontwikkeling van het kasteel in het middeleeuwse graafschap Vlaanderen

DE COENE Karen, DE MAEYER Philippe - De originaliteit van een compilator. Wereldkaarten in het Liber Floridus van Lambertus van Sint-Omaars
DUMALIN Nico - Het testament van Jeronimus Lauwerein (21 juli 1509). Ambities en verwezenlijkingen van een parvenu

VAN BRUAENE Anne-Laure, BAUWENS, Michal De Sint-Jacobskerk te Gent. Een onderzoek naar de betekenis van de stedelijke parochiekerk in de zestiende-eeuwse Nederlanden
MARECHAL Griet - De vergeten Gentse parochie. Het spaans kasteel in de 17de eeuw
DE VEIRMAN Sofie Een levenslooponderzoek naar 18de- en 19de-eeuwse vroedvrouwen uit het Land Van Aalst, opgeleid aan de vroedvrouwenschool te Gent
NATH Giselle - Stad in de storm. Arbeidersvrouwen en het hongerjaar 1916

 

Handelingen N.R. - LXVI - 2012
VAN GASSEN Tineke - Sociale mobiliteit binnen de ambachten van de metselaars en timmerlieden in het vijftiende-eeuwse Gent

PAPIN Kristof - De regulering van de hophandel tijdens de middeleeuwen en vroegmoderne tijd. Een vergelijkende analyse van de reglementering tussen Aalst en Poperinge in een West-Europese context

VERMEIR René, DESMET Sylvie - Kiezen zonder te verliezen. Hoogbaljuw Servaas Van Steelant en het Land van Waas, 1562-1585

MATTHYS Christa - In gezegende toestand? Sociale verschillen in de perceptie van risico's bij zwangerschap en bevalling in en om Gent tijdens de negentiende eeuw

DEPAUW Ewout - Grote gangsters of klein gespuis? De lichaamslengte in de Gentse gevangenis in de negentiende eeuw.

VAN PRAET Carmen, DHONDT Bart - Paul Voituron en zijn denktank (1874-1876): de liberale excommunicatie van een Gentse progressist

WIJNSOUW Jana, STERKX Marjan - ‘Een machtige veropenbaring der jeugdige Gentsche kunst'. Publieke kunst in het kader van de Gentse Wereldtentoonstelling

 

Handelingen N.R. - LXVII - 2013

ERVYNCK Anton, DE VUYST Wout, LIEVOIS Daniel, THIEREN Els, OTTONI Claudio, VAN NEER Wim - De poot van de wolf aan de poort van het Steen. Een bijna vergeten museumstuk en het lot van Canis lupus in postmiddeleeuws Vlaanderen

FRANCK Hannelore - Memoria et Caritas. Jaargetijden als armenzorg in de Onze-Lieve-Vrouweparochie te Gent in de late middeleeuwen

LIEVOIS Daniel - Het archiefmateriaal over Hubert van Eyck in Gent

VERFAILLIE Joke - De Gentse Heins(ius)? Waarheid en fictie over Heyns, een (a)typische griffier van de Raad van Vlaanderen

VAN GELDER Klaas, VAN CAUTER, Bert - Een publieke ceremonie in een woelig tijdvak: de inauguratie van Maria Theresia als gravin van Vlaanderen (1744)

VERMEERSCH Louise - "Zoo jubileert Macaer, naer zevenhonderd jaer". De viering van stadsheiligen in de achttiende eeuw: het zevenhonderdjarig jubileum van Sint-Macharius te Gent

DE VIJLDER Nicolas, DE REU Pieter - Rurale grondmarkt te Eke in de negentiende eeuw

LOOCKX Kristof - "Zonnige dromen bezielen de nieuwe jeugd". Een prosopografie van de studenten van de Vlaamse Hogeschool (1916-1918)

THYS Walter - Herman Nohl,een vergeten weldoener van Henri Pirenne in WO I

 

Handelingen N.R. - LXVIII - 2014

LALEMAN Marie Christine - Bodemverhalen: 40 jaar archeologisch stadsonderzoek in Gent

ERVYNCK Anton et al. - De poot van de wolf aan de poort van het Steen (deel 2). Radiokoolstofdatering en genetisch onderzoek van een historisch curiosum

TEN HAAF Lene - Administratieve organisatie en archiefbewustzijn in de abdij en het hospitaal van de Bijloke te Gent in de late middeleeuwen (einde 13de-14de eeuw)

EERSELS Ben - Met consente van elker stede. De totstandkoming van het Brabants-Vlaamse verdrag van 1339

CROMBIE Laura - The Four Crowned Martyrs and Saints Nazarius and Celsius. Craft Guild poems from fifteenth century Ghent as representations of guild and civic values

LIEVOIS Daniel, HAEMERS Jelle - Maria van Bourgondië in Hof ten Walle. Over een jonge prinses en haar Gentse residentie (1465-1475)

LALEMAN Marie Christine et al. - Het Panoramisch Gezicht op Gent 1534

DECAVELE Johan - Op de calvinistische toer. Het Land van Waas tijdens de overheersing van het revolutionaire Gent, 1578-1583

 

Handelingen N.R. - LXIX - 2015

SAELENS Wout - Het verraad van de ambachtsman. Een nieuwe ‘klassenstrijd' binnen het Gentse weversambacht in de veertiende eeuw?

ELOOT Olivier - Prezent alze manne. De oordeelvinders van het leenhof van de Sint-Pietersabdij aan het einde van de 14e eeuw
VERBRUGGHE Stéphanie - Patronage onder de aartshertogen: de broederschap van Sint-Jozef te Gent (1604-1621)

MÜLLER Ulrike - Particuliere kunst- en antiekverzamelaars in negentiende-eeuws Gent, door de lens van internationale reisliteratuur
VAN WINGEN Laura - De tekeningen en etsen van César De Cock (1823-1904): oefening baart kunst

 

Handelingen N.R. - LXX - 2016
DESCHEPPER Ewoud - Een historisch-archeologisch onderzoek naar middeleeuwse landelijke bewoning rond Gent
SOMERS Annelies - Wat als...? Een vroegmoderne denkoefening over de unie van de Gentse kapittels van Sint-Veerle en Sint-Baafs
VRANKEN Josie - De buren van het Sint-Veerleplein: een microstudie naar de organisatie, participatie en interactie van een Gentse gebuurte in de zeventiende en achttiende eeuw

VYNCKE Els - Celui qui a le malheur de survivre: rechten van weduwes en weduwnaars in het Gent van de overgangstijd ancien régime-Belgische onafhankelijkheid (archiefbronnenstudie van de huwelijkscontracten verleden door de Gentse notaris F.P. Coussement)
DECLERCQ Daan - "t'hunnen koste af te breken en er op te bouwen een huys staende in het Beggijnhof." De onverwachte bouwgeschiedenis van het Gentse Sint-Elisabethbegijnhof tijdens de 19de eeuw
MARCHAND Sofie - De muurschilderingen van de Gentse Aula Academica (1858-1881)
ART Jan - De 'Affaire Renard'. Reacties in de Belgische liberale opinie op het (anti-)modernisme: de casus Gent
STOOP Eline - In debat over de decoratieve kunsten op de wereldtentoonstelling van Gent
GOOVAERTS Lore - Het glazen plafond doorbroken? De eerste generatie vrouwelijke professoren aan de UGent (1960-2014), een oral history project

 

Handelingen N.R. - LXXI - 2017

BOONE Marc - In memoriam Raoul C. Van Caenegem

LALEMAN Marie Christine - Cisterciënzerdomeinen ten noorden van Gent. Over hun ontstaan in de 13de eeuw, hun lokalisatie, hun bestaan en hun sociaaleconomische betekenis voor de Gentse agglomeratie

HAEMERS Jelle, DELAMEILLIEURE Chanelle - Het herteleet van Simon van Formelis. Familieruzies, erfeniskwesties en het huwelijk in 15de-eeuws Gent

VENNER Gerard - De bemoeienis van gouverneur Keverberg met de plannen voor een monument voor Lamoraal van Egmont te Zottegem (1818-1819)

SAELENS Wout - Consignatie bij de Gentse schepenbanken tijdens het Ancien Régime. Een studie van het fonds Vreemde Steden in het Stadsarchief Gent

MOERMAN Manon - Invloed van de Eerste Wereldoorlog op de werking, rechtspraak en actoren van de Gentse politierechtbank  Publicaties  
  handelingen  
  verhandelingen  
  monografieŽn  
  redactieregels  
  bestelformulier  
  inhoudstafel HMGOG  
  Activiteiten  
  voor leden van de MGOG  
  Fonds  
  voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent  
  Oproep Prijs van het Gentse Historische Onderzoek  
  Bibliografie  
  van de geschiedenis van gent  
  Nieuws  
  over evenementen, prijzen, publicaties...