historiek bestuursleden statuten lidmaatschap links contact

Het UGent Fonds voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent werd opgericht door de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent (MGOG) en heeft als doel het bevorderen van de geschiedenis en archeologie en kunstgeschiedenis van de stad Gent.

 

U kan dit fonds steunen via een gift op rekening 390-0965803-29 (of IBAN: BE26 3900 9658 0329) met als mededeling LW_167. Vanaf 40 euro is uw gift voor 45% fiscaal aftrekbaar.

 

Jaarlijks reikt het Fonds de Prijs van het Gentse Historische Onderzoek uit. Deze prijs bekroont een masterscriptie met betrekking tot de geschiedenis, archeologie en kunstgeschiedenis van de stad Gent. De laureaat wordt op de Dag van het Gentse Historische Onderzoek bekend gemaakt.

 

Op 6 december 2014 werd in het STAM de eerste prijs van het Gentse Historische onderzoek overhandigd aan UGent-studente Lene Ten Haaf, voor haar scriptie Administratieve organisatie en archiefbewustzijn in de abdij en het hospitaal van de Bijloke te Gent in de late middeleeuwen (einde dertiende - veertiende eeuw). Een studie van het archivalisch geheugen aan de hand van cartularia en originele oorkonden (UGent, promotor: prof.dr. Els de Paermentier). Een bijzondere vermelding ging naar Thomas Van Roey voor zijn scriptie Van Tarevci naar Gent en terug. De translokale migratie van Bosnische vluchtelingen in historisch perspectief (UGent).

 

 

A_uitreiking_2014.jpg

Voorzitter Marc Boone met Thomas Van Roey en Lene Ten Haaf op de uitreiking van de eerste Prijs, in het STAM op 6 december 2014.

 

 

In 2015 ging de prijs naar Master in de Geschiedenis Wout Saelens voor zijn masterscriptie Tquadie van Ghent. Een sociaal-politieke studie van de Gentse wevers in een eeuw tussen oud en nieuw (1302-1385), UGent, academiejaar 2014-15. Een eervolle vermelding viel te beurt aan Master in de Rechten Els Vyncke voor haar masterproef Empirische studie van de rechten van de langstlevende echtgeno(o)t(e) in de overgangstijd van het Ancien Régime naar de Belgische onafhankelijkheid, UGent, academiejaar 2014-15.

 

In 2016 won Sofie Marchand, met een scriptie getiteld De muurschilderingen van de Aula Academica, UGent, promotor: Marjan Sterckx. Een eervolle vermelding was er voor de verhandeling Het glazen plafond doorbroken? De eerste generatie vrouwelijke hoogleraren aan de UGent, een oral history project van Lore Goovaerts. Beide scripties leidden tot een artikel in de Handelingen van het jaar 2016 (zie aldaar).

 

In 2017 werd Manon Moerman de laureaat met Invloed van de Eerste Wereldoorlog op de Gentse politierechtbank? Een onderzoek naar werking, rechtspraak en actoren (1909-1923), een masterscriptie over de recente rechts- en criminaliteitsgeschiedenis van Gent.  Publicaties  
  handelingen  
  verhandelingen  
  monografieŽn  
  redactieregels  
  bestelformulier  
  inhoudstafel HMGOG  
  Activiteiten  
  voor leden van de MGOG  
  Fonds  
  voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent  
  Oproep Prijs van het Gentse Historische Onderzoek  
  Bibliografie  
  van de geschiedenis van gent  
  Nieuws  
  over evenementen, prijzen, publicaties...