historiek bestuursleden statuten lidmaatschap links contact

[ terug naar overzicht ]   


Titel : De geschiedenis van de rechtsfaculteit van de Universiteit Gent. Van haar ontstaan tot aan de Tweede Wereldoorlog (1817-1940)Prijs : 20 Ä

Auteurs : Vandersteene Liesbeth
Publicatiejaar : 2009
Plaats van uitgave (voor boeken) : Gent

Download Document : 4geschgent01.pdf

De Rijksuniversiteit Gent werd op 25 september 1816 bij koninklijk besluit opgericht, met naast de faculteit rechtsgeleerdheid ook nog een faculteit voor letteren en wijsbegeerte, geneeskunde, wis- en natuurkunde. (De voorziene vijfde, theologische, faculteit, kreeg enkel in Leuven vorm, in 1824.) Op 1 oktober 1817 vond de officiële opening van de universiteit plaats in de troonzaal van het stadhuis en de leergangen startten op 3 november 1817.

 

Sindsien kende de faculteit een bewogen geschiedenis. Recent werd de ganse facultaire geschiedenis neergeschreven in twee omvangrijke delen.

Het eerste deel, tot 1940, verscheen in augustus 2009 als deel XXXIII in de reeks 'Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent':

 

Vandersteene Liesbeth, De geschiedenis van de rechtsfaculteit van de Universiteit Gent. Van haar ontstaan tot aan de Tweede Wereldoorlog (1817-1940), Gent, 2009 (= Verhandelingen MGOG, XXXIII)

 

 

 

 

 

 


  Publicaties  
  handelingen  
  verhandelingen  
  monografieŽn  
  redactieregels  
  bestelformulier  
  inhoudstafel HMGOG  
  Activiteiten  
  voor leden van de MGOG  
  Fonds  
  voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent  
  Oproep Prijs van het Gentse Historische Onderzoek  
  Bibliografie  
  van de geschiedenis van gent  
  Nieuws  
  over evenementen, prijzen, publicaties...