historiek bestuursleden statuten lidmaatschap links contact

Regelmatig publiceert de MGOG een monografie over (kunst)historische, archeologische en/of oudheidkundige aspecten van de geschiedenis van Gent (de reeks heet Verhandelingen van de MGOG). Daarnaast publiceert de MGOG sinds 2011 ook de reeks 'Historische Monografieën Vlaanderen'. U kan beide reeksen bestellen bij het secretariaat, of (enkel de recentste nummers) bij uitgeverij Skribis (zie hun website, zoek per boek).

 

Hieronder vindt u de lijst van de reeds gepubliceerde Verhandelingen. Alle publicaties kunnen apart besteld worden, maar sommige zijn niet langer voorradig (namelijk nrs. 1, 3-7 en 11). Leden van de MGOG krijgen een korting van 30 % op de aangegeven prijs.

 

De meeste Verhandelingen zijn ook online raadpleegbaar via de website van de Centrale Bibliotheek van de Universiteit Gent.

 

1. H. PIRENNE, Chronique rimée des troubles de Flandre 1379-1380 (1902)
2. L. CLOQUET, Les maisons anciennes en Belgique (1907).
3. H. KOECHLIN, Chapelle de la Leugemeete (1936).
4. G. VAN DEN GHEYN, L'Odyssée de l'Agneau Mystique pendant la guerre de 1940 (1945).
5. H. ROOSENS, De Merovingische begraafplaatsen in België: repertorium, algemene beschouwingen (1949).
6. J. DHONDT, Locale standenvertegenwoordiging in het graafschap Vlaanderen: een tractaat uit de XVIIIe eeuw (1774-1775) (1950).
7. Handelingen van het 36e Congres van de Federatie der Historische Kringen van België (1956), € 15.

8-9. A. DE VOS, Inventaris der Landbouwpachten in de Gentse Jaarregisters van de Keure, 2 dln. (1958-1960), samen € 15.
10. C. FAIPOULT DE MAISONCELLE, Mémoire statistique du Département de l'Escaut. Ingeleid door Paul Deprez (1960), € 15.
11. De versterkte woning en de materiële beschaving in de middeleeuwen. Handelingen van het Kolloquium Château Gaillard, Gent, 18-25 augustus 1968 (1969), € 17.
12. F. VANDENHOLE, Inventaris van nieuws-, vak- en kiesbladen (Publicatie in samenwerking met de Universiteitsbibliotheek te Gent) (1967), € 15.
13. K. DE VINCK, De metamorfosen van een stadsgezicht. De Graslei en de Korenlei te Gent van de middeleeuwen tot vandaag (1976), € 15.
14. J. ART, Herders en parochianen. Kerkelijkheidsgegevens betreffende het bisdom Gent, 1830-1914 (1979), € 15.
15. M. BOONE, Geld en macht. De Gentse stadsfinanciën en de Bourgondische staatsvorming (1384-1453) (1990), € 15.
16. P. TRIO, De Gentse broederschappen (1182-1580): ontstaan, naamgeving, materiële uitrusting, structuur, opheffing en bronnen (1990), € 15.
17. M. CHERRETTÉ, Historische ontwikkeling van de instellingen in het Land van Aalst tijdens Middeleeuwen en moderne tijden, inzonderheid van het landscollege (1992), € 9.
18. M. BERCKMOES, M. STRUYFS, Honderd jaar geschiedenis van de Maatschappij - Indices op de Handelingen (1993), € 15.
19. V. LAMBERT, Chronicles of Flanders (1200-1500): chronicles written independently from Flandria Generosa (1993), € 15.
20. K. DEVOLDER, Gij die door 't volk gekozen zijt... De Gentse gemeenteraad (1830-1914) (1994), € 22.
21. H. CAILLIAU, Soo geluckigh als een beggijn: het begijnhof OLV-Ter Hooie te Gent (1584-1792) (1995), € 15.

22. A.-L. VAN BRUAENE, De Gentse memorieboeken als spiegel van stedelijk historisch bewustzijn (14de-16de eeuw) (1998), € 18.
23. H. BOUCKENOOGHE, Meisjesopvoeding en sekse-ongelijkheid: het Gentse meisjesonderwijs tijdens het Ancien Regime (1998), € 15.
24. L. DERYCKE, De Sint-Michielswijk (1480-1520): een sociaal-topografische reconstructie (1999), € 15.
25. K. MESTDACH, Het Gentse Sint-Elisabethbegijnhof op het elan van de Contrareformatie (1598-1795) (2000), € 19.
26. J. DAMBRUYNE, Mensen en centen. Het 16de-eeuwse Gent in demografisch en economisch perspectief (2001), € 20.
27. S. MEERSSEMAN, Gent van den oudsten tijd tot heden. Registers op het werk van F. De Potter (2002), € 24.
28. J. DAMBRUYNE, Corporatieve middengroepen. Aspiraties, relaties en transformaties in de 16de-eeuwse Gentse ambachtswereld (2002), € 35.
29. J. BACKS, Mortaliteit in Gent (1830-1950) (2003), € 20.
30. K. LAMONT, Het wereldbeeld van een zestiende-eeuwse Gentenaar Marcus van Vaernewijck: een ideeën- en mentaliteitshistorische studie op basis van zijn kroniek, Van die beroerlicke tijden... (2005), € 20.
31. W. RYCKBOSCH, Tussen Gavere en Cadzand. De Gentse stadsfinanciën op het einde van de middeleeuwen (1460-1495) (2007), € 20.
32. M. MERTENS, Een liberale zuil in Gent? Aspecten van het Gentse (georganiseerde) liberalisme tijdens het interbellum (2008), € 15.
33. L. VANDERSTEENE, De Geschiedenis van de Rechtenfaculteit van de Universiteit Gent. Van haar ontstaan tot de Tweede Wereldoorlog (1817-1940) (2009), € 20.
34. H. LOWAGIE, Met brieven an de wet. Stedelijk briefverkeer in het laatmiddeleeuwse graafschap Vlaanderen (2012), € 25.

35. T. VAN HAVERE, De droom van een archivaris. De uitbouw van het Gentse stadsarchief en zijn collectie (1800-1930) (2015), € 30.
36. J. SCHEERDER, Het wonderjaar te Gent, 1566-1567, ed. J. Decavele & G. Janssens (2016), € 20.

 

 

Hieronder vindt u meer informatie over de recentste Verhandelingen.Lijst verhandelingen :


+ Het Wonderjaar te Gent 1566-1567 detail 

+ De droom van een archivaris. De uitbouw van het Gentse stadsarchief en zijn collectie (1800-1930) detail 

+ Met brieven an der wet. Stedelijk briefverkeer in het laatmiddeleeuwse graafschap Vlaanderen detail 

+ De geschiedenis van de rechtsfaculteit van de Universiteit Gent. Van haar ontstaan tot aan de Tweede Wereldoorlog (1817-1940) detail 

 

 

 

 


  Publicaties  
  handelingen  
  verhandelingen  
  monografieŽn  
  redactieregels  
  inhoudstafel HMGOG  
  Activiteiten  
  voor leden van de MGOG  
  Fonds  
  voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent  
  Oproep Prijs van het Gentse Historische Onderzoek  
  Bibliografie  
  van de geschiedenis van gent  
  Nieuws  
  over evenementen, prijzen, publicaties...